ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ යෝජිත ජනරජ ව්‍යවස්තාව
Lawyers, Lanka News

ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ යෝජිත ජනරජ ව්‍යවස්තාව

ViralNews- June 5, 2023

Proposed Republic Constitution of the Republic of Sri Lanka ජනතාවගේ පරම අධිකාරී බලය ක්‍රියාත්මක කරමින් ජනතා සහභාගීත්වයෙන් සම්පාදනය කර ජනතාව වෙනුවෙන්, එම ජනතාව විසින්ම සම්මත ... Read More

Lack of proper National Policies led to economic deterioration of Sri Lanka
Business, Finance and Markets

Lack of proper National Policies led to economic deterioration of Sri Lanka

ViralNews- December 14, 2022

Sri Lankan Economic deterioration Direction Sri Lanka urges President, Govt, and all political parties to establish a National Planning Commission Mattala Airport is known as ... Read More

Unveiling the Future: Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro
Gadgets, Gadget Reviews

Unveiling the Future: Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro

ViralNews- October 4, 2023

We've got some thrilling news to share with you today, straight from the innovation hub at Google. The tech giant has yet again pushed the ... Read More

කුඩා කාලයේ සිටම මම ආස ලස්සනට ඉන්න – හෙක්ටර් ඩයස්
Lifestyle

කුඩා කාලයේ සිටම මම ආස ලස්සනට ඉන්න – හෙක්ටර් ඩයස්

ViralNews- February 15, 2023

කුඩා කාලයේ සිටම මම කැමති කන්න බොන්න නැතත් කමක් නෑ මම ආස ලස්සනට ඉන්න – හෙක්ටර් ඩයස් හෙක්ටර් ඩයස් කියන්නේ අපේ රටේ තරුණියන් වසඟයට ගත් ... Read More

පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන
Business, Finance and Markets

පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන

ViralNews- March 28, 2023

Loss-making Sri Lankan public institutions නිදහස ලබන විට වගේම නිදහස ලබා වසර පහළොවක් පමණ යන තුරු ලංකාවේ තිබුණේත් මේ වගේම තත්ත්වයක්. මොබිල් (MOBIL), කැල්ටෙක්ස් (CALTEX), ... Read More

Scientists report the world’s first X-ray of a single atom
Science, Education

Scientists report the world’s first X-ray of a single atom

ViralNews- May 31, 2023

A team of scientists from Ohio University, Argonne National Laboratory, the University of Illinois-Chicago, and others, led by Ohio University Professor of Physics, and Argonne ... Read More

අවකාශ ගවේෂණය: විශ්වයේ ආශ්චර්යයන් හරහා ගමනක්
Science, Space

අවකාශ ගවේෂණය: විශ්වයේ ආශ්චර්යයන් හරහා ගමනක්

ViralNews- April 27, 2023

Exploring the Vast and Mysterious Cosmos: A Journey Through the Wonders of the Universe පෘථිවි වායුගෝලය අවසන් වන තැනින් අභ්‍යවකාශය ආරම්භ වේ.  අභ්‍යවකාශය සම්පූර්ණයෙන්ම හිස් ... Read More