විදුලි වාහන සිහිනය යථාර්ථයක් කරන්න බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම සුබ පණිවිඩයක්!

විදුලි වාහන සිහිනය යථාර්ථයක් කරන්න බලාගෙන ඉන්න හැමෝටම සුබ පණිවිඩයක්!

මෙරට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට විදුලි වාහන හඳුන්වා දීමේ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය සියලු ශක්තිය ලබාදීම සඳහා රජයක් ලෙස කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

A good message for everyone who is waiting to buy an electric vehicles!

මෙරට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට විදුලි වාහන හඳුන්වා දීමේ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය සියලු ශක්තිය ලබාදීම සඳහා රජයක් ලෙස කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සඳහන් කළේය.

ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ මෙරට ධාවනය වන ත්‍රීරෝද රථ ඇතුළු වාහන විදුලියට පරිවර්තනය කිරීමේ පර්යේෂණ හා නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකරන වේගා ඉනෝවේටිව් ආයතන පරිශ්‍රයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමිනි.

ආයතනයේ නිෂ්පාදන අංශවල සිදු කෙරෙන කටයුතු සහ ඒ සඳහා දායකවන විවිධ අංශවල කාර්යභාරයන් මෙහිදී ඇමැතිවරයාගේ නිරීක්ෂණයට ලක්විය. මේ අවස්ථාවේදී වේගා ඉනෝවේටිව් ආයතනය මගින් විදුලියට පරිවර්තනය කරන ලද ත්‍රිරෝද රථ, යතුරුපැදි හා එම ආයතන මගින් නිර්මාණය කරන ලද සුපිරි මෝටර් රථයේ ධාවන තත්ත්වයන් පිළිබඳ ද ඇමැතිවරයාගේ අවධානය යොමු විය.

ඉන් අනතුරුව මේ පිළිබඳ අදහස් දැක්වූ ඇමැතිවරයා…

‘මෙරට නවෝත්පාදන වර්ධනය කිරීම සහ පර්යේෂණ පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් මරදාන ට්‍රේස් ආයතන පරිශ්‍රය ස්ථාපිත කර තිබෙනවා. එහි පිහිටා තිබෙන වේගා ඉනෝවේටිව් ආයතනය මගින් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඇගයීමට ලක් වූ නව නිර්මාණ රැසක්‌ සිදුකර තිබෙනවා.

ෆොසිල ඉන්ධන භාවිතය අවම කිරීමේ සංකල්පය සහ ඉන්ධන පිරිවැය අධික වීම හේතුවෙන් පොදු ප්‍රවාහන සේවය සහ පෞද්ගලික ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට විදුලි රථ වාහන හඳුන්වාදීම රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ඊට අදාළ ප්‍රමිතීන් හා නිර්ණායකයන් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

UNDP ආයතනයේ ආධාර යටතේ මෙරට ත්‍රිරෝද රථ 300ක්‌ පරිවර්තනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක්‌ මේ වන විට ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා සිය නිර්මාණ ඉදිරිපත් කිරීමට දේශීය නව නිර්මාණකරුවන්ට ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යංශය විසින් අවස්ථාව උදාකර දී තිබෙනවා. ත්‍රිරෝද රථවලට අමතරව යතුරු පැදි, මෝටර් රථ, බෝට්ටු ඇතුළු වාහන රැසක් විදුලියට පරිවර්තනය කිරීමේ තාක්ෂණය ද මෙම ආයතන සතුව පවතිනවා. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයක් ලෙස වර්ධනය වන මෙම කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දීම සඳහා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින ඌන උපයෝජිත ඉඩම් හා වත්කම් යොදා ගැනීමට අවශ්‍ය කැබිනට් අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා විෂය භාර ඇමැතිවරයා ලෙස කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. මෙම සියලු උත්සාහයන් තුලින් මෙරට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට විදුලි වාහන හඳුන්වා දීමේ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරන්නට අවශ්‍ය සියලු ශක්තිය ලබාදීම සඳහා රජයක් ලෙස අප කටයුතු කරනවා.

ඒ සඳහා කැපවීමෙන් සිය නිර්මාණ ශක්තිය මෙහෙයවන වේගා ආයතනය වැනි ආයතන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙස අප ඉතාමත් අගය කළ යුතුයි.‘

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා, දුම්රිය සාමාන්‍යාධීකාරීවරයා, වේගා ඉනෝවේටිව් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.

CATEGORIES
TAGS
Share This